A projekt tartalma, tevékenysége

Szakorvos jelöltek számára

A szakképzés célja

A gyermek és ifjúság pszichiáter
A) szakmai tudással és diagnosztikus gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen:
- arról, hogy az alkat, a betegségek, szülők egészséges-életmód szemlélete, szociális helyzete, az egyén társadalomban elfoglalt helye hogyan és miként befolyásolják a gyermek fizikai, érzelmi, intellektuális és szociális fejlődését
- a gyermek és serdülő pszichopatológiájáról
- a pszichoterápiákról a gyermek, a serdülő és a család részére
- a pszichofarmakológiai terápiás stratégiákról
- a pszichoszociális és pedagógiai terápiás stratégiákról

B) szakmai tudással és tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen:
- a leggyakoribb szomatikus gyermekgyógyászati betegségekről, elsősorban gyermek neurológiai kórképekről, pszichoszomatikus állapotokról
- a legfontosabb általános pszichiátriai kórképekről, felnőttkori szer abúzusokról és terápiájukról
- pszichológiai vizsgáló módszerekről
- az iskolarendszer, a civil szervezetek és a habilitációs szervek felépítéséről, erőforrásairól
- a jogi rendszer és a mindenkori törvényhozás szerveződéséről, törvényekről

C) tájékozott legyen
- az igazságügyi pszichiátria szerveződéséről, folyamatairól
- a közösségi megmozdulások, szervezetek a gyermek fejlődésére és egészségére kifejtett hatásairól

Elérendő eredmények, készségek, ismeretek

A szakorvosnak képesnek kell lenni, hogy kivizsgálja, diagnosztizálja és gyógyítsa a következő állapotokat

- a normál pszichomotoros fejlődéstől eltérő devianciák, a speciális fejlődési betegségeket is ideértve
- attachment (kötődési) és emocionális zavarokat kisgyermek és gyermekkorban
- az intellektus zavarait
- autisztikus zavarokat és Asperger rokon állapotokat
- ADHD-t, percepciós zavarokat, impulzív és agresszív magatartást, magatartási zavarokat
- Tourette szindrómát és egyéb tic zavarokat
- különböző típusú gyermekkori és serdülőkori érzelmi zavarok
- szorongásos kórképeket (kényszerbetegség, PTSD, fóbiák, stb.)
- depressziót és más affektív zavarokat
- öngyilkos magatartást
- étkezési zavarokat, anorexia nervosát, bulimia nervosát
- pszichoszomatikus zavarokat
- gyermek-serdülőkorban manifesztálódó pszichózist és téveszmés állapotokat
- a fiatalkori kriminológia pszichológiai aspektusait
- krízis reakciókat
- bántalmazott (megerőszakolt és megvert) gyermek szindrómákat
- fiatalkori antiszociális magatartást és kábítószer abuzust
- személyiség zavarokat

A szakorvosnak ismernie kell

- a mentális betegségek etiológiáját (a biológiai, pszichológiai és szociális faktorok előfordulásának elemzésével)
- a gyermek és serdülőkorban előforduló betegségek epidemiológiáját; a központi idegrendszer szerkezetét, kémiáját, élettanát, funkcióját; pszichopharmakológiát
- a fejlődés pszichológiáját (beleértve a legújabb kognitív pszichológiai és neuro-pszichológiai ismereteket)
- a krízis teóriát
- a különböző családi kapcsolati rendszer teóriákat
- a jelenlegi törvényeket, ezek egészségügyben való alkalmazását, civil szervezeteket,
- a lelki sérültek gondozását
- a bevándorlási és menekültügyi kérdéseket, (kultúra kutatások legújabb eredményei)
- a biztosítási kérdéseket
- az adminisztrációt és munkaszervezést, managementet

A szakorvosnak diagnosztikai gyakorlata kell, hogy legyen a következő területeken

- anamnézis, tanácsadás
- motoneurológiai fejlettség megállapítása
- mentális státusz leírása
- egyéni és családi, más közösségi funkciók ill. erőforrások becslése
- öngyilkosság rizikójának megbecslése
- becslőskálák és struktúrált interjúk használata
- a gyermekpszichiátriai csapatmunka koordinálása terén.

A szakorvosnak gyakorlattal kell rendelkeznie a következő területeken

- a szomatikus, szociális, pszichotherápiás és gyógypedagógia fejlesztő módszerek, a habilitációs intézkedések megtervezése és koordinálása mind az ambuláns és osztályos ellátásban, mind az egyéb segítségnyújtó szervezetekkel együttműködve
- információ szolgáltatása, tanácsadás, a páciens és családja támogatása
- pszichoterápiák (pl. pszichodinamikus, magatartás és/vagy kognitív terápiák) beleértve a krízis intervenciót, egyéni-, csoport- és családterápiákat, pszichoedukációt, környezet terápiát és networking-t
- pszichofarmakoterápia és egyéb szomatikus terápiák
- kórlapok, zárójelentések szerkesztése, kiadása
- gyermekpszichiátriai konzultációk egészségügyi, civil és más érintett szervekkel
- gyermekfelügyelet, gyermekláthatás, bántalmazott gyermek (fizikailag bántalmazott, pszichés elhanyagolás, gyermekkel szembeni szexuális visszaélés) problémakörök felbecslése és kezelése
- igazságügyi szakértői feladatok

A szakorvosnak gyakorlati jártasságra kell szert tennie a következő területeken

- módszerek összegzése és a tevékenység követése
- tudományos és hermeneutikai kutatások keresése, nyomonkövetése és az eredmények kritikus értékelése
- a folyamatos oktatás és képzés vezetése (elsősorban a gyermekpszichiátriai személyzet számára)
- dokumentáció

Ráépített képzés

Gyermekgyógyászat vagy pszichiátria szakvizsgával rendelkezők gyermekpszichiáter szakorvossá
való átképzése. A gyermekpszichiáter szakorvosok számának növekedésével ez a szakképzési forma

Alap szakképzés

A szakorvosképzés UEMS által megadott tematikájának adaptálása magyarországi körülményekre

Gyermekpszichiátriai elméleti és gyakorlati oktatás

Kötelező elméleti tanfolyamok

2 év alatt 240 óra
1. Gyermek egészséges pszichológiai fejlődése (35 óra)
2. A gyermekkori pszichopatológia fejlődése (35 óra)
3. DSM-IV Diagnosztikai kurzus (gyermekpszichiátriai szindrómák differenciál diagnózisa 2x35 óra + 5 egyéni videó szupervízió 30 óra)
4. A gyermek egészséges fejlődése (testi, neurológiai) tanfolyam (35 óra)
5. Pszichofarmakológiai kurzus (21 óra)
Mindezekhez tematika kidolgozása, segédanyagok elkészítése

Klinikai munkába integrált elméleti oktatás

Klasszifikációs ülések, eset konferenciák, folyóirat klubok.
Heti 6 óra, évi 240 óra (2 év alatt 480 óra)

Gyakorlati oktatás tematikájának összeállítása

Az UEMS normatívák alapján kidolgozni, hogy hány esetet milyen típusú betegségekből milyen
szempontok szerint kell kezelnie a szakorvos jelöltnek a felkészülési idő alatt

Pszichoterápiás elméleti és gyakorlati oktatás

Az UEMS által megadott elméleti és gyakorlati képzés tematikájának, segédanyagainak
elkészítése. Az oktatók felkérése, és a képzés lefolytatása.
Kötelező elméleti tanfolyamok 100 óra
Gyakorlati oktatás
Bálint csoport: 70 óra. Önismeret egyéni vagy csoportos: 140 óra. Relaxációs módszerek: 12 óra.
Eset szeminárium: 100 óra.

A szakképzésben résztvevő társszakmák

Felnőtt pszichiátria
A szakképzés során a gyakornoknak részt kell vennie a következő felnőttkorban előforduló állapotok
kivizsgálásában, diagnosztikájában és terápiájában:
(Hangulati zavarok, pszichotikus állapotok, a skizofréniát is beleértve, szorongásos zavarok és fóbiák,
droghasználat, alkalmazkodási zavarok, personopathiák, személyiség zavarok, szomatoform és
konverziós zavarok, étkezési zavarok, felnőttkori mentális retardáció, neuro-pszichiátriai zavarok.

Gyermekgyógyászat
A szakképzés során a gyakornoknak szaktudást és gyakorlati tapasztalatot kell szereznie a
következőkről:
Pszichomotoros fejlődési rendellenességek, gyakori neurológiai kórképek és handicap állapotok,
beleértve a konvulziós zavarokat, gyakori fertőző betegségek, krónikus állapotok/betegségek
(pl. diabetes mellitus, szervátültetések, daganatos betegségek), neonatológiai patológiás kórállapotok,
krízistanácsadás szülőknek, SIDS (hirtelen csecsemőhalál szindróma), csecsemőgondozás és
tanácsadás, gyermekjóléti szervek, gyermek és serdülő rehabilitáció.

Konziliárus tevékenység
Gyermekgyógyászat

Gyermek és ifjúságpszichiátria kézikönyv szerkesztése és megírása

A kézikönyv 7 részből és 25 fejezetből állna, 70 szerzői ív terjedelemben.