A projekt tartalma, tevékenysége

Orvostanhallgatók számára

Az általános orvosképzésben bevezetésre kerülő tematika összeállítása, a képzés akkreditálása
a 3 egyetem orvostudományi karán. (15 óra elméleti előadás, 3x15 óra kiscsoportos gyakorlati
oktatás 4 orvostudományi karon).
Az oktatás kubaturális feltételeinek megteremtése Budapesten, Szegeden, Pécsett és
Debrecenben.
Oktatási segédanyagok elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzése Oktatási
segédanyagok elkészítése.