A projekt megvalósításának mérföldkövei

Mérföldkövek
Mikorra kívánja elérni azt (ÉÉÉÉ.HH.NN.)?
Konzorciumi ülés összehívása, a feladatok
elosztása (vezetők és résztvevők számára)
Célcsoportok kiválasztása
Tanfolyamok meghirdetése, tanfolyam tematikák összeállításának megkezdése,
tanfolyamok akkreditációjának kezdete.
Regionális továbbképzések, és tudományos
kutatói szemináriumok elindítása.
MPT Vándorgyűlési részvétel előkészítés.
2005.08.31.
(1. - 3. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása, a vállalt
feladatok elvégzésének ellenőrzése,
diagnosztikus és terápiás protokollok
kidolgozási menetének megtervezése.
Orvostanhallgatók oktatásának megkezdése
Szegeden, kötelező tanfolyamok megtartása a szakorvosképzésben és a folyamatos
szakorvos továbbképzésben,
MPT Vándorgyűlés
2005.11.30.
(4. - 6. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása.
Célcsoport képzés befejezése, vizsga.
Szakorvosképzésben és folyamatos szakorvos
továbbképzésben gyakorlati és elméleti
oktatás. Gyermekpszichiátriai kongresszus
Konzorciumi ülés összehívása
Célcsoportok kiválasztása, tanfolyamok
meghirdetése, megtartása.
Diagnosztikus és terápiás protokollok leadása.
2006.02.28
(7. - 9. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása
Célcsoportok kiválasztása, tanfolyamok
meghirdetése, megtartása.
Diagnosztikus és terápiás protokollok leadása.
2006.05.31.
(10. - 12. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása, kézikönyv szerkesztői megbeszélés
Tanfolyamok tartása a szakorvos és folyamatos szakorvos továbbképzésben.
UEMS ülésen való részvétel
Regionális továbbképzések elindítása
AACAP és WPA kongresszuson előadás
2006.08.31.
(13. - 15. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása
Célcsoport képzésének beindítása a többi egyetemeken. Elméleti és gyakorlati kurzusok tartása mindhárom képzési formában
MPT Vándorgyűlés előadások tartása
2006.11.30.
(16. - 18. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása. Kézikönyv fejezeteinek leadása, orvostanhallgatók képzésének befejezése, vizsga. Elméleti és gyakorlati kurzusok tartása mindhárom képzési formában. Gyermekpszichiátria konferencián előadások tartása
A szakképzés akkreditációja a UEMS gyermekpszichiátriai szekciójánál
2007.02.28.
(19. - 21. hónap)
Konzorciumi ülés összehívása. Kézikönyv véglegesítése, szakmai protokollok honlapra vitele. Elméleti és gyakorlati kurzusok megtartása mindhárom képzési formában, következő célcsoport kiválasztása, gyermekpszichiáter rezidens felvételi
Részvétel a UEMS ülésen
IACAPAP kongresszuson előadás tartása
2007.05.31.
(22. - 24. hónap)