A projekt célja

Általános cél

A project célja, hogy javítsa a gyermekek (ezen belül is kiemelten a sérült és roma kisebbséghez tartozók, lelkileg, testileg, szexuálisan bántalmazott gyermekek) esélyét a mentális egészséghez, egyben segítve evvel a felnövekvő és felnőtt populáció pszichés betegségeinek megelőzését is.

Konkrét célok

1. Kötelezően választható alternatív kollégiumok bevezetése az orvostanhallgatók képzésébe
Csak azt a betegséget tudjuk megelőzni és gyógykezelni, amit felismerünk. Ha az általános orvostudományi karon tanuló hallgatók megismerkednek a gyermekpszichiátriai kórképekkel, azok kialakulásával és a megelőzés valamint egyszerűbb beavatkozások módszereivel, lehetővé válna, hogy háziorvosként vagy gyermekgyógyászként a prevenció első lépcsőjén be tudjanak avatkozni. Evvel már csökkenthetik a gyermekpszichiátriai morbiditást.

2. A gyermekpszichiátriai alapszakképzés megindítása, a szakorvosok számának növelése
A magas gyermekpszichiátriai morbiditás kezelése a jelenleg működő 60-80 szakorvos kapacitását sokszorosan meghaladja. Ahhoz, hogy a betegek megfelelő ellátáshoz jussanak, 200-300 szakorvosra lenne országosan szükség. A 2004. október 1.-el megindult alap szakképzés ennek elvi lehetőségét megteremtette, de nincs olyan kiképző rendszer (tanmenet, oktató gárda, dologi alap) mögötte, mely lehetővé tenné a magas szintű képzést. Célunk a 4 kiképző egyetemen az egységes követelményrendszer, elméleti és gyakorlati tanmenet, számonkérési rendszer közös kidolgozása. A hazai akkreditációt követően a szakorvosképzés és a kiképzőhelyek európai akkreditációja.

3. Szakorvosok folyamatos továbbképzése
Mint újonnan bevezetett alap-szakképesítésnek kötelező és szabadon választható tanfolyamokat kell szerveznünk, hogy a végzett szakorvosok tudását a kornak és a tudomány aktuális állásának megfelelő szinten tarthassuk. Ez maximálisan összhangban van a HEFOP "egész életen át tartó tanulás" elősegítését célzó célkitűzéseivel. A tanmenet kidolgozása, az előadók felkészülése, a tanfolyamok helyének biztosítása, szervezés lebonyolítása mind olyan anyagi ráfordítást igényel, melynek hiányában vagyunk. A pályázat lehetővé tenné a szakorvosok ismereteinek napi szinten tartását.

4. Tudományos kutatás fejlesztése
Tudományos kutatók kinevelésével és útra bocsátásával lehetőségünk nyílna arra, hogy újabb pályázatok segítségével közelebb juthassunk a szakterület tisztázatlan kérdéseinek megoldásához, s evvel a betegek jobb ellátásához.