A projekt célcsoportjai

Tudományos kutató jelöltek

Tudományos kutatói gárda felnevelése biztosíték arra, hogy a szakmában a legújabb ismeretek mindig eljussanak, és a legújabb kutatási eredmények megfelelő kritikával beépülhessenek. Ezt külföldi meghívott előadók, hazai tudományos szemináriumok és kutatói értekezletek tartásával, témák kijelölésével, előadások és közlemények előkészítésével, és tudományos konferenciákra való utazások és előadások tartásának és publikációk írásának a segítségével kívánja a project megoldani.

Szakorvosok

A folyamatos továbbképzés lehetővé teszi a jelenleg működő gyermekpszichiáter szakorvosok számára, hogy ismereteiket a legmodernebb szintre emeljék, segítve evvel a betegek szakszerűbb és korszerűbb ellátását. A gyermekgyógyász szakorvosok és háziorvosok számára tartott továbbképzések lehetővé teszik, hogy ők is bekapcsolódhassanak a gyermekkori mentális betegségek prevenciójába, egyszerűbb eseteket alapellátási szinten megoldjanak, és a bonyolultabb eseteket a megnövekvő számú gyermekpszichiáter szakorvosokhoz küldhessék. A kidolgozásra kerülő diagnosztikus és terápiás irányelvek lehetővé tennék országszerte a korszerű, egységes gyermekpszichiátriai ellátást.

Szakorvos jelöltek (rezidensek)

A szakorvosok számának növelésével, a szakképzés európai szintű beindításával lehetővé válna, hogy a betegek a korszerű evidence based medicine alapján kerüljenek kezelésre. A kiképző helyek kubaturális feltételeinek javításával korszerű gyermekpszichiátriai ellátás válna lehetővé. A nagyobb számban kiképződő szakorvosokkal megközelíthetnénk a lakosságszámra jutó európai gyermekpszichiáter szakorvosi átlagot, mely a jelenlegi 60-80 aktív szakorvos helyett 240 gyermekpszichiátert jelentene 10 millió lakosra számítva. Ahhoz, hogy a szakorvosjelöltek a vizsgáikra felkészüljenek, egy átfogó és európai igényű tankönyv írása elengedhetetlen. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a project.

Orvostanhallgatók

Az orvostanhallgatók számára meghirdetett speciális kollégiumok, majd kötelezően választható kollégiumok bevezetése segítségével várható, hogy a gyermekpszichiátriai szakképesítést választók és a szakma iránt érdeklődő egyéb orvosi szakterületek képviselőinek a száma a kívánatos mértékben megnövekszik.