SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegézségügyi Központ
Igazgató: Prof. Dr. Túri Sándor
Tanszékvezető egyetemi tanár

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

   Előtanulmányok:
   Az ÁOK harmadik évének sikeres teljesítése.

   Alternatív kollégium címe:
   Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai mentálhigiéné.
   Kötelezően választható alternatív kollégium.

   Elmélet:    14 óra
   Gyakorlat: 16 óra

   A félév elfogadásának feltétele:
   Gyakorlatokon való részvétel, melyből 1 hiányzás igazolt lehet.
   Több hiányzás esetén a gyakorlat pótlását lehetővé tesszük.

   Vizsga:
   Kollokvium (első időpontban írásbeli tesztvizsga,
   aki ezt elmulasztja szóbeli vizsga).

   Tanulmányi felelős:
   Dr. Kapornai Krisztina egyetemi adjunktus.

   Javasolt irodalom:
   Vetró Á.: Gyermekpszichiátria In: Maródi L.
                (Szerk.): Gyermegyógyászat Medicina 2006
   Vetró Á.: (Szerk.): Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Medicina 2008